مهارت‌های عملی در اجرای شیوه مباحثه گروهی
41 بازدید
محل نشر: بهمن 85 مجله معارف اسلامی- 43
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی