امکان شناخت و فهم یقینی از دین
40 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » بهمن 1383 - شماره 38 (27 صفحه - از 76 تا 102)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر، کوشش مختصری است جهت پاسخ به برخی پرسشهای بنیادین و مبنائی در حوزه معرفت دینی. پرسشهای اصلی که نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به آنها می‌باشد، عبارت است از این که: 1ـ آیا فهم و شناخت یقینی از دین امکان‌پذیر است؟ 2ـ آیا نفس الامر و حاق دین، قابل دسترسی است؟ 3ـ آیا شریعت عریان قابل وصول است؟ 4ـ و آیا... اینها سؤالاتی است که در صورت پاسخ آنها، خیلی از شبهات و مسائل حساس در زمینه دین و معرفت دینی برطرف خواهد شد. از اینرو جهت پاسخ به سؤالات یاد شده، نخست لازم است اشاره‌ای هر چند گذرا به مباحث عام معرفت‌شناسی (امکان معرفت یقینی، انواع یقین، انواع شناخت، معیار صحت و سقم آنها و...) داشته باشیم. سپس با تحلیل معارف دینی و انواع آنها، به پاسخهای اصلی دست یابیم. در معرفت دینی به این نتیجه رسیدیم که: اولا، در تمامی آموزه‌های دینی، قابلیت فهم و شناخت یقینی وجود دارد. ثانیا، در برخی معارف دینی، فهم یقینی از نوع منطقی نیز قابل تحقق است و در برخی دیگر، صرفا یقین روان‌شناختی بدست می‌آید. ثالثا، با اثبات امکان یقین در معرفت دینی، واقع‌نمایی و معقولیت دین و گزاره‌های دینی نیز اثبات می‌گردد. رابعا، وقتی فهم یقینی از دین امکان دارد، این نشان از معناداری گزاره‌های دینی است. خامسا، وقتی گزاره‌های دینی معنادار، قابل فهم و یقین‌آور بود، به این نتیجه می‌رسیم که ساختار زبانی گزاره‌های دینی، متناسب با مکانیزم فهم عرف عقلا می‌باشد.